Få hjälp med ditt takbyte

      Comments Off on Få hjälp med ditt takbyte

Börjar taket på ditt hus sjunga på sista versen? Eller har det hänt något så att du behöver byta taketOavsett vilket som gäller för dig måste du hitta rätt hantverkare för att det ska bli bra, men främst för att din försäkring ska fortsätta gälla.

Ett tips är att dels fråga runt bland vänner och familj men också sök runt på internet och begära offerter från olika företag. Detta för att kunna budgetera och se vad de olika företagen erbjuder.

En bra firma

Men börja med att ta en titt här. Detta företag har ett gott renommé och mycket erfarenhet.

De kan hjälpa dig med takreparationer, byte av tak eller om du vill lägga ett grönt tak. Ett grönt tak är helt enkelt att du får en gräsmatta på taket. Det är lite jobb från din sida att underhålla men fördelarna är att du får en naturlig isolering av både temperatur och ljud. Du kan även bidra till den biologiska mångfalden om du har en äng på ditt hus i och med att bin och fjärilar har någonstans att äta.

Förutom rena takreparationer och byten så erbjuder även Takfix underhåll och målning av tak. De är även behöriga att sanera asbest och eternittak. Vilket är bra om du bor i ett äldre hus.