Vår expert Johan Thim svarar på läsarnas skattefrågor vid utlandsflytt

Bl linje

Finns det SINK-avtal med Kina

Hej , jag har en kompis som är född i Kina, men har Blivit svensk medborgare , och har jobbat i Sverige många år ,nu mera är han pensionär,h an får pension från Sverige och han flyttade tillbaka till Kina , så numera bor han Shanghai och får pension från Sverige , min undran finns det nå sink-avtal mellan Kina -Sverige eller något som gör att an kan få mindre med skatt på pension.
Börje Jakobsson

Svar:
Ja. Det finns ett skatteavtal och detta ger Sverige rätt att beskatta pensioner från Sverige till svenska medborgare bosatta i Kina.

Sverige får däremot inte beskatta tjänstepensioner/tjänstepensionsförsäkringar från privat anställning. Ytterligare sätt att sänka skatten, eller betala rätt skatt helt enkelt, är att ansöka om SINK-beskattning på de pensioner som Sverige får beskatta, t.ex. den allmänna pensionen.

Hälsningar Johan

Här kan du läsa om SINK avtal

Bl linje

Skatt på Åland

Vad skattar man som svensk pensionär på Åland
Mvh Eva Magnusson

Svar:
Det beror på storleken på pensionsinkomsten. Finland (Åland) beskattar pensionen och drar av den skatt du betalar i Sverige. Kommunalskatten på Åland är låg men man måste även betala statlig inkomstskatt till Finland så skillnaden mellan Sverige och Åland blir inte särskilt stor vad gäller skattebelastningen. Förmögenhetsskatt finns inte. Sjukvården kan jag inte bedöma personligen men efter efterforskning är den jämnvärdig med svensk sjukvård.

Hälsningar Johan

Bl linje

Vinter utomlands

Hej Johan
Om jag vill bo utomlands under vinter, var kan jag få information?Resebyrå eller vem annat? Känner du till adress eller telefonnummer

Vem kan jag vända mig till? Tack på förhand. Hälsning/Mirjana

Svar:
”Hej och tack för ditt mail. Jag skulle rekommendera att du börjar med att leta lite på internet, t.ex. Svenskar i världens forum (sviv.se) där du kan ställa frågor eller googla lite på olika sökord. I övrigt finns också en utlandsmässa som hålls i Stockholm, Malmö och Göteborg nu till hösten, se fairmedia.se för mer info.”

 Med vänliga hälsningar, Johan 

Bl linje

Jag ska flytta till Turkiet och gifta mig

Hej!
Jag är 53 år och tänker flytta till Turkiet och gifta mej där. Jag är 80 % sjukpensionär. Hur blir det med ”allt”.

Dubbelt medborgarskap? Vad händer med min svenska kontakt med sjukvård? myndigheter? Uhhhh Jag vet i stort sett ingenting.

Jag ber dig om hjälp!
Mvh Lotta

Svar:

Detta är en fråga som kräver svar från många olika instanser. Eftersom detta är en fråga som främst rör andra frågor än skatt så det är inte mitt specialområde. När det gäller skatten så kan dock nämnas att alla former av pensioner vid flytt till Turkiet, om mottagaren är svensk medborgare, får beskattas i Sverige. Om man är turkisk medborgare så kan enbart Turkiet beskatta de allmänna/sociala pensionerna. Länk till skatteavtalet finner du här:

Är man begränsat skattskyldig, ”klippt banden” till Sverige, så uppgår skatten till ca 25 % av ersättningen som betalas ut.

När det gäller frågor kring sjukvård etc. så hänvisar jag dig till Försäkringskassan och till den turkiska ambassaden. Skriver du ut dig från Sverige kan det kanske uppstå frågor/problem med din sjukpension, och det måste du stämma av med Försäkringskassan först. Det som är viktigt att tänka på är att Turkiet inte är ett EU-land så du kan vara tvungen att teckna en privat sjukvårdsförsäkring.

Lycka till, Johan

 

Bl linje

Hur mycket skatt betalar jag som pensionär på Åland?

Hur mycket skatt betalar jag som svensk pensionär om jag bosätter mig på Åland?
Kurt

Svar:
Eftersom såväl Finland (Åland) som Sverige kommer få beskatta pensionsinkomsterna, rent praktiskt får du avdrag för de svenska skatterna så det inte blir fråga om dubbelbeskattning, så beror storleken på skatten på hur höga skatter som gäller i Finland. På normalinkomster så skulle jag tippa på att den totala skattebördan inte hamnar högre än ca 30 %.

Bl linje

Hur beskattar jag pensionen om jag flyttar utomlands?

Jag kommer att gifta mig med en tjej som bor i Ukraina, och flytta dit och nu har jag sjukpension, och det blir inte mer jobbande för mig, kommer jag att få behålla hela min sjukpension då menar jag brutto för jag har förstått att skatt ska betalas i Sverige och i Ukraina, ge mig alla råd du har angående detta…
Magnus

Svar:
Pension som utbetalas av staten (det allmänna) till en svensk medborgare som flyttat till Ukraina får beskattas i Sverige. Om du är begränsat skattskyldig i Sverige så dras en 25%-ig källskatt här på bruttobeloppet. Ukraina vill kanske också beskatta pensionen, men då ska du be dem räkna av den svenska skatten först. Troligtvis har de inte högre skatt än Sverige, så din totala skattebelastning torde inte bli högre än 25 %.

Vilka allmänna/försäkringsrättsliga regler som gäller utbetalning av sjukpension till någon som flyttat från Sverige kan jag inte svara på.

Hälsningar Johan

 

Bl linje

Jag funderar på att flytta till Kina och tillbringa vintrarna där

Jag är gift med en kinesisk medborgare och hon har sin bostad kvar i staden Zhanjiang i provinsen Guandong. Hon har uppehållstillstånd i Sverige och vi bor tillsammans i en hyreslägenhet.

För närvarande har jag en avtalspension med min tidigare arbetsgivare. Jag blir 65 år i juni 2013. Funderar nu att tillbringa vintrarna framöver i Kina och sommarmånaderna i sommarstugan på Värmdö.

Om jag väljer att ta ut hela min tjänstepension på 5 år skulle den ge mig runt 100 KSEK/mån.

Jag behöver alltså hjälp i första skedet att bedöma om det skulle vara realistiskt och skattemässigt fördelaktigt att emigrera till Kina. Om ja, behöver jag i nästa steg hjälp att genomföra det (i båda länderna).

Jag har inget företag, inget hus och inga minderåriga barn.

Jag har pratat med Taxzero på nätet men dom har inte någon kompetens om just Kina. Tacksam alltså för alla tips om var jag kan söka hjälp.

Hälsningar,Kurt

Svar:

Om du flyttar till Kina och bor där längre än i Sverige, samt i övrigt (förutom fritidsbostaden) klipper banden till Sverige och blir begränsat skattskyldig, kan du få betydande skattefördelar genom flytten till Kina.

Den svenska tjänstepensionen (som jag utgår emanerar från privat och inte statlig anställning) kan som jag ser det faktiskt bli skattefri i såväl Sverige som Kina. De summor som betalas ut nedan kan du då få netto – skattefritt – i handen. Det behöver dock utredas huruvida pensionen uppfyller förutsättningar för skattefrihet (eller i alla fall en lägsta skatt på 25 % och inte cirka 45 % som det annars hade blivit om du bott kvar i Sverige).

Jag har kontakter som kan hjälpa dig med detta, samt även med en flytt i förlängningen. Låter det intressant kan jag förmedla kontakter

Hälsningar Johan

Bl linje

Hur ska jag som boende i Frankrike deklarera?

Hej Johan.

Jag är bosatt i Frankrike sedan flera år. Skulle du kunna hjälpa mig angående, hur jag ska deklarera i Frankrike min kapitalförsäkring som jag har i Sverige.

Det är ju inte en Livförsäkring, heller inte ett sparkonto.

Tacksam för din hjälp,
Gunnar


Svar:
Hej Gunnar, Jag kan tyvärr inte hjälpa dig särskilt mycket i den här frågan. När det gäller den här frågan måste jag hänvisa dig till en lokal skatteexpert eftersom den känner till ”sitt” lands regler bäst.

Ur ett svenskt perspektiv beskattas innehav av svensk kapitalförsäkring med en avkastningsskatt. Det är försäkringen som tar den skatten. Eventuellt kan denna skatt vara avdragsgill i Frankrike. Eventuellt kan också kupongskatter – om det dragits några – på värdepapper i försäkringen vara avdragsgilla.

Det som du bör kolla upp med en lokal expert -efter att ha redogjort för den svenska K-försäkringens kännetecken så han/hon kan klassa den rätt enligt sitt lands regler – är om avkastningen beskattas i Frankrike (dvs. om man ”ser igenom” försäkringen), om uttag beskattas i Frankrike (görs ju inte i Sverige), om den svenska avkastningsskatten och kupongskatter är avdragsgilla mot franska skatter (samt även ev. förvaltningsavgift som försäkringsförmedlare kan ta) samt om värdet av försäkringen ska ligga som underlag för ev. fransk förmögenhetsskatt.”

Hälsningar Johan

 Bl linje

Vad händer om någon av oss dör under tiden vi bor i Thailand?

Vi är ett par som båda har gått i pension och som funderar på att flytta till Thailand. Jag har kanske en lite konstig fråga men jag undrar vad som händer om någon av oss dör när vi bor där.

Ska man begravas i Thailand eller Sverige och hur bekostar man eventuell transport av ett lik, till Sverige.

Hälsningar Per


Svar:

Generellt är det så att utlandssvenskar (dvs. inte enbart turister i landet ifråga) får stå för begravningskostnaderna själva – om de vill begravas i utlandet – eller ”hemtransporten” likaså. Som utvandrad betalar man ju inte längre begravningsavgift i Sverige (där bl.a. gravplats ingår).

Det kan kosta så mycket som 100 000 kr för en kisttransport. Kostnaderna kan minskas om man har försäkringar som täcker detta. Det är UD/ambassaden som får kontaktas om man vill ha hjälp med pappersarbete och hemtransport.

Hälsningar Johan

 

Bl linje

Hur håller myndigheter reda på hur länge man bor i Sverige

Jag läste i en tidning om pensionärer som flyttat utomlands. De fick då vistas i Sverige max 6 månader per år.

Hur håller myndigheterna kontroll på att dessa 6 månader inte överskrides?

Mvh Bernt

Svar:
Vanligast är att Skatteverket kan be dig redogöra för dina vistelsetider i Sverige. Du har bevisbördan de första fem åren efter utflytt att visa att du inte längre är skattemässigt bosatt i Sverige och svarar du inte på frågorna kan det bli till nackdel för dig.

Ett annat sätt kan vara att Skatteverket gör en ”fördjupad” kontroll av dina ev. vistelser i Sverige och utlandet: nyttjande av betalkort i Sverige, nyttjande av bensinkort, elförbrukning, telefonnyttjande osv. Observera att detta görs inte generellt utan när Skatteverket tycker att det kan vara nödvändigt.

Skatteverket har slutligen också – även detta i speciella fall – möjlighet att begära ut information från ditt nya lands skattemyndighet. De kan ställa frågor som t.ex. var du bor, om du rent faktiskt bor där (tjänstemannen kan då gå och besöka fastigheten du bor på).

Hälsningar Johan

Bl linje

Hur gör man med det svenska medborgarskapet?

Hur fungerar det rent konkret om man bestämmer sig för att flytta utomlands när man går i pension.

När ska man säga upp sitt svenska medborgarskap om man vill ta del av det nya landets skatteregler och kan man i så fall ha sin bostad kvar i Sverige
Hälsningar Anton

Svar:
Jag kan bara förklara för dig hur det fungerar skattemässigt. Observera t.ex. att en utflytt från Sverige kan leda till att du inte längre har rätt till skattesubventionerad vård här, men då jag inte är expert på det området så undviker jag att fördjupa mig i ämnet

Att säga upp sitt medborgarskap är inte något som alltid är nödvändigt: det beror på vilket land man flyttar till, hur skattevtalet ser ut och vilka inkomster det handlar om. Om du flyttar ut från Sverige och klipper banden, dvs. inte ens har kvar din gamla permanentbostad, får Sverige t.ex. inte beskatta dina pensioner högre än 25 %. Skulle du avsäga dig ditt svenska medborgarskap kanske Sverige inte får dra någon skatt alls, men om landet du flyttar till i sin tur har en skatt som uppgår till ca 25 % kan det vara onödigt att säga upp medborgarskapet då man – med olika praktiska lösningar – inte får bli dubbelbeskattad.

Har man kvar sin gamla bostad i Sverige har man ”väsentlig anknytning” hit med följden att Sverige har rätt att beskatta dig för alla inkomster du har. Däremot kan skatteavtalet med landet ifråga som du flyttat till föreskriva annat, t.ex. att Sverige inte får beskatta din privata pensioner. Då måste Sverige efterge beskattningsrätten på det området, även om du har väsentlig anknytning dit.

Man bör dock inte behålla sin gamla permanentbostad i sin ägo, då den enligt praxis ofta utgör en mycket stark anknytning till Sverige. Däremot kan en fritidsbostad, som aldrig använts som permanentbostad, i regel behållas.

Hälsningar Johan

Bl linje

Vad ska man tänka på om man ska flytta utomlands?

I flera år har min fru och jag talat om att vi ska flytta utomlands dan dagen som vi går i pension. Det börjar nu närma sig, vi har ett år kvar att jobba och det är dags att på allvar börja undersöka hur en flytt skulle kunna se ut.
Vi funderar på Thailand eller Spanien. Det är svårt att veta var man ska börja, det är så mycket vi funderar på. Finns det någon som kan ge oss några bra tips?

Svar:
Det viktigaste, tycker jag, inför en utflytt är att man kommer trivas där, sedan kommer resten falla på plats rätt så naturligt. Det är ju ett stort steg att ta så jag tycker man ska vara lyhörd och skaffa sig mycket information: man kan börja med att surfa runt på olika forum med anknytning till Spanien och Thailand, ställa frågor där och kanske höra med ambassaderna. Sedan finns ju alltid någon i bekantskapskretsen som bott/bor utomlands, hör med dem! Sidan ”svenskar i världen” är också ett ypperligt forum för praktisk info om att flytta utomlands. Varje vår och höst hålls dessutom mässor/seminarier (där jag också talar) i Stockholm, Göteborg och Malmö som heter ”köpa hus utomlands”.

Själv är jag skatteexpert och tänker och resonerar ofta utifrån skattetermer, men ovanstående är lika viktigt ändå. Trivs man inte i utlandet, kommer nog inte skattekonsekvenserna bli så bra de heller. Vad gäller Spanien och Thailand skattemässigt är de båda attraktiva med svenska mått mätt. Thailand är nog bäst och det sägs också att det är billigt att bo där. Spanien å andra sidan ligger närmre, det bor många svenskar där och fastighetsmarknaden just nu och framöver kan vara intressant att beakta.

Hälsningar Johan

Bl linje

 

Tillbaka till Flytta utomlands