extrajobb

Detta händer med vår privatekonomi 2018

 

I år är det valår och det innebär som vanligt att man flirta lite extra med olika grupper

Totalt 10 miljarder kr extra, får de svenska hushållen dela på 2018. Det kommer att märkas i de flestas plånböcker. För pensionärer sker ökningen genom sänkta skatter, höjda bostadsbidrag några subventioner och bonusar som vissa av oss kan ha nytta av

 

extrajobb

Sänkt skatt
För både inkomstpensionären och garantipensionär blir pensionerna lägre i år, jämfört med 2017. Men tack vare den sänkta skatten får de flest pensionärerna ändå lite mer i plånboken. Skattesänkningen är ett led i regeringens strävan att pensionärer inte ska betala mer i skatt än vad en löntagare gör. Till 2020 ska hela skattegapet mellan pensionärer och löntagare vara helt borta.

I år är det alla som får en pension upp till 17 000 kr i månaden som får sänkt skatt och därmed får cirka 400 kr mer i plånboken varje månad.

 

Höjt bostadstillägget
Pensionärer med låg pension får även höjt bostadstillägg. För en garantipensionär med knappt 8100 kronor i månaden och en hyra på 5600 kronor eller mer höjs bostadstillägget med 470 kr varje månad. Är hyran däremot 5000 kr blir höjningen bara 50 kr i månaden.

 

Subvention av elcyklar
Cyklar och mopeder med Sumed eldrift subventioneras med 25 procent upp till 10 000 kr, för att få fler bilister att välja bort bilen.

 

Bonus på bilar med små eller inga utsläpp
Regeringen inför nya bonus-malussystem för nya bilar 1 juli. Det innebär att bilar med höga utsläpp blir dyrare och bilar med små eller inga utsläpp får bonus.

Väntar du till efter den 1 juli med att köpa din miljövänliga bil, kan du få uppemot 60 000 kronor i bonus. Ska du däremot köpa en dieselbil eller en bil med höga koldioxidutsläpp ska du köpa den innan.

 

Dyrare flygresor
I år tar Sverige efter bland annat Tyskland och Storbritannien och inför flygskatt för att kompenserar den klimatpåverkan flyget orsakar. Den extra avgiften för flygresor kommer att ligga på 60 kr för inrikes-, 250 kr för utrikes- och 400 kr för långdistansflygningar.

 

Dyrare sparande
Skatten för sparande på investeringssparkonto (ISK) och kapitalförsäkring höjs från 0,07 procent till 0,447 procent. Trots denna skattehöjning kommer ISK troligtvis ändå vara bästa sparformen för ditt börssparande