extrapengar

Detta händer med vår privatekonomi 2017

Under 2017  genomförs en rad ekonomiska förändringar som påverkar privatekonomin för oss som är seniorer, pensioner eller 50+

extrapengar

  • Rut-avdraget utvidgas till att gälla reparationer av vitvaror i hemmet.
  • Begränsad uppräkning av gränsen för statlig inkomstskatt. Påverkar med som mest 100 kronor per månad.
  • Sänkning av räntan på skattekontot. Under nästa år är inkomsträntan noll.
  • Tidsbegränsat slopande av tak för uppskov vid bostadsaffär. Det gäller under fyra år räknat från 21 juni 2016. Under denna period kommer även de som flyttar till en billigare bostad kunna göra ett större uppskov än tidigare regler.
  • Beloppsgränsen för avdrag för resor till och från arbetet höjs från 10 000 till 11 000 kronor.
  • Höjd garantiersättning för de som får sjuk- och aktivitetsersättning. Innebär 187 kronor för dem med hel ersättning.
  • Höjning av bostadstillägget för personer med sjuk- och aktivitetsersättning. Max 100 kr per månad.
  • Allmänna tandvårdsbidraget höjs till 300 kronor för personer mellan 65 och 74 år.
  • Höjd alkoholskatt, gör en flaska vin cirka en krona dyrare och en starköl 25 öre dyrare.

Källa: Länsförsäkringar, SEB, Försäkringskassan